Bel ons Mail ons

Verbion Vloeren Winschoten

Sinds 1948 is Verbion Vloeren dé specialist op het gebied van het leveren en aanbrengen van slijtvaste, vloeistofdichte, chemisch bestendige en decoratieve vloerafwerkingen op nieuwe en vooral ook bestaande ondergronden.

Met een team van vakmensen, allemaal opgeleid binnen het bedrijf, wordt elk voorkomend probleem met de nodige zorg en aandacht opgelost, binnen een van tevoren afgesproken budget.

Verbion Vloeren funcioneert al sinds jaren volgens de VCA* norm en wordt hiervoor jaarlijks gecertificeerd. Ook is Verbion Vloeren  zich constant bewust van haar verantwoordelijkheid m.b.t. Arbo-, milieu- en maatschappelijke aspecten.

Er wordt continu aandacht geschonken aan het voorkomen van persoonlijk letsel. De IF-freqeuntie staat bij Verbion al jaren op 0.
Naast de zorg voor werknemers van Verbion Vloeren, zal ook steeds de veiligheid van derden centraal staan. Door een betere registratie en optimale aandacht voor preventie, wordt getracht om zowel persoonlijk lestel als materiële schade te minimaliseren.

Door het gebruik van milieuvriendelijke materialen en het zorgvuldig scheiden en afvoeren van de afvalsstromen, wordt ook schade aan het milieu zoveel mogelijk beperkt.

Bij beslissingen omtrent bedrijfsvoering krijgen veiligheid, gezondheid en milieu prioriteit boven economische aspecten, uiteraard voor zover de gezondheid van het bedrijf dit toelaat.

Het beleid van Verbion Vloeren is er op gericht om de komende jaren volgens de nieuwe VCA-norm 2017/6.0 te werken en steeds jaarlijkse doelstellingen te formuleren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, waardoor er een continue verbetering zal worden bevorderd.

Verbion Vloeren heeft hiervoor een efficiënt en effectief systeem ontwikkeld, waarmee ze vol vertrouwen door kan gaan op de duurzame weg die ze is ingeslagen.